Επαγγελματικός οδηγός

Κατεβάστε τις εφημερίδες σε μορφή pdf


Παλαιότερες ψηφοφορίες - Aρχείο

ΕΙΔΗΣΕΙΣ | Για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Τελευταία ενημέρωση:Παρασκεύη,01/03/2013

...

Ανακοίνωση της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών...

Η Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών έχοντας στόχο τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και την εξυπηρέτηση των πολιτών, διενεργεί καθημερινά τακτικούς και έκτακτους ελέγχους στις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται τόσο κατά τη διαδικασία της αδειοδότησης, όσο και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους με έκτακτους, αιφνίδιους ελέγχους προκειμένου να διαπιστωθεί ο τρόπος λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών.

Η πρόσφατη αλλαγή της Νομοθεσίας σχετικά με την αδειοδότηση και την λειτουργία των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών με την εφαρμογή από τις 23-10-2012 της αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/2012 (ΦΕΚ2718/τ.β/08-10-2012) Υγειονομικής Διάταξης «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες Διατάξεις», μεγιστοποιεί την ανάγκη των επισκέψεων των ειδικών κλιμακίων της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής στις νέες επιχειρήσεις ώστε να τους δοθούν οι απαραίτητες κατευθύνσεις. Ταυτόχρονα συνδράμει τους νέους επιχειρηματίες κατά τη διαδικασία αδειοδότησης τους.
Επιδίωξη της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής του Βόρειου Τομέα είναι να στηρίξει τις επιχειρηματικές προσπάθειες των πολιτών και να συμβάλει στην ομαλή συνεργασία τους με τους Δήμους που ανήκουν στην Περιφερειακή Ενότητα του Βόρειου Τομέα ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση τους και κυρίως γενικότερα η διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.
Συγκεκριμένα, η Υγειονομική Υπηρεσία του Βόρειου Τομέα σε συνεργασία με τους Δήμους που είναι η «αδειοδοτούσα αρχή» και σύμφωνα με τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει από την Νομοθεσία, παρέχει κάθε διευκόλυνση στους πολίτες προκειμένου να αποφεύγονται καθυστερήσεις κατά την αδειοδότηση επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος που μπορεί να οφείλονται σε έλλειψη των απαραίτητων στοιχείων από τον φάκελο των δικαιολογητικών αλλά και στην ενδεχόμενη ελλιπή οργάνωση της επιχείρησης τους.
Παράλληλα, η Υγειονομική Υπηρεσία καθημερινά παρέχει στους πολίτες κατευθύνσεις σχετικά με το πως θα πρέπει να διασφαλίζουν την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων που παράγουν ή διαχειρίζονται. Επιπλέον δίνει οδηγίες σχετικά με τη διατήρηση της υγιεινής που αφορούν στις κτιριακές εγκαταστάσεις της επιχείρησης τους, τον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί, την εκπαίδευση του προσωπικού, τα προγράμματα καθαρισμού − απολύμανσης και απεντόμωσης – μυοκτονίας.

Η Περιφερειακή Ενότητα του Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής στέκεται δίπλα στους νέους επιχειρηματίες και με συστηματικό τρόπο μέσω της Υγειονομικής της υπηρεσίας παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες.
Οι πολίτες που ενδιαφέρονται για πληροφορίες σχετικές με την ίδρυση και τη λειτουργία των νέων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, μπορούν καθημερινά να απευθύνονται στα τηλέφωνα της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής του Βόρειου Τομέα Αθηνών:
2132100607-612.

 

 

 


Newsletters
Πληκτρολογίστε το ον/μο σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) και πατήστε

Αναζήτηση άρθρων