Επαγγελματικός οδηγός

Κατεβάστε τις εφημερίδες σε μορφή pdf


Παλαιότερες ψηφοφορίες - Aρχείο

Τελευταία ενημέρωση:Παρασκεύη,25/11/2011

...

Δευτέρα 28.11 7.30 μμ στο Πνευματικό Κέντρο1. Έγκριση απαλλαγής από τη καταβολή δημοτικών τελών του κ. Δημητρίου Μποϊντά, ως γονέα παιδιού ΑΜΕΑ, μετά από εισήγηση του Συμβουλίου Δημ. Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας.

3.
2. Καθορισμός χώρων στους οποίους επιτρέπεται η υπαίθρια διαφήμιση στα διοικητικά όρια του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος

3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή διαφόρων Η/Μ εγκαταστάσεων».

4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων σχολείων».

5. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή αγωγών σύνδεσης διαφόρων ακινήτων».

6. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ενιαίου Φορέα Δράσεων Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Αλληλεγγύης, Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας του Δήμου.

7. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου έως ένα έτος, μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Ενιαίου Φορέα Δράσεων Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Αλληλεγγύης, Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας του Δήμου.

8. Έγκριση τροποποίησης καταστατικού Π.Π.Ι.Ε.Δ., βάσει της αριθ. 32/2011 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου.

9. Έγκριση επιστροφής ποσού 3.000,00 € στην Εθνική Τράπεζα, λόγω εσφαλμένης πίστωσης εμβάσματος για επιδότηση Ο.Α.Ε.Δ.

10. Έγκριση μίσθωσης μεταφορικών μέσων για την μεταφορά μαθητών από το 1ο στο 4ο Δημοτικό σχολείο για το έτος 2012 και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

11. Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 2.196,70 € για Σχολικούς τροχονόμους.

12. Έγκριση δωρεάς ταφής των Θεόδωρου Τερζάκη και Βασιλικής Γκεβεζέ.

13. Έγκριση διενέργειας εκταφών λόγω λήξης τριετίας ή χρόνου παράτασης.

14. «Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις άδειες εγκατάστασης και χρήσης οικημάτων από εκδιδόμενα πρόσωπα στο Δήμο μας σύμφωνα με τον Ν. 2734/1999

α) καθορισμός αριθμού οικημάτων (οίκων ανοχής),

β) καθορισμός ακτινών αποστάσεων των οικημάτων αυτών από διάφορους χώρους,
γ) αποκλεισμός εγκατάστασης των εν λόγω οικημάτων από διάφορους χώρους και πολεοδομικά συγκροτήματα,

δ) Ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Δημοτικού Συμβούλου ως μέλος της Επιτροπής του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 2734/1999.

15. Ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Δημοτικού Συμβούλου ως μέλος της Επιτροπής του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 2734/1999.

16. Λήψη απόφασης επί της έκθεσης για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το τρίμηνο 1/7-30/9/2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1β του Ν. 3852/10.

17. Έγκριση-Ψήφιση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2011.

18. Αναπροσαρμογή τελών χρήσεως πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων έτους 2012.

19. Αναπροσαρμογή τελών χρήσεως πεζοδρομίων για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς έτους 2012.

20. Αναπροσαρμογή συντελεστών τελών διαφήμισης έτους 2012.

21. Αναπροσαρμογή τελών Δημοτικού Νεκροταφείου έτους 2012.

22. Αναπροσαρμογή συντελεστών τελών Καθαριότητας και Φωτισμού ως και Δημοτικού Φόρου έτους 2012.
 


Newsletters
Πληκτρολογίστε το ον/μο σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) και πατήστε

Αναζήτηση άρθρων