Επαγγελματικός οδηγός

Κατεβάστε τις εφημερίδες σε μορφή pdf


Παλαιότερες ψηφοφορίες - Aρχείο

ΗΡΑΚΛΕΙΟ | Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση (6η) του Δ.Σ.
Τελευταία ενημέρωση:Δευτέρα,08/04/2019

...

Προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

...Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 10-04-2019 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 17:45 στην αίθουσα των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:


1. 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019
Δήμου Ηρακλείου Αττικής.
(ΕΙΣΗΓ. κ. Π.Μαργαρώνης - Αντ/χος κ. Μ.Ζούρου)

2.Α. Συζήτηση και ενημέρωση του Σώματος επ’ αφορμής των προμελετών υπογειοποίησης της Μ.Μερκούρη, ενημέρωση για την πορεία αυτών, ιδίως αναφορικά με τα κάτωθι θέματα:
 Κόστος έργου. Να γίνει μία όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση ως προς το πώς προκύπτει το ποσό των 13 εκ ευρώ, σε τι συνίσταται και τι αυτό περιλαμβάνει, καθώς και εάν αυτό αφορά σε κατασκευαστικό κόστος ή σε ποσό δημοπράτησης
 Κατά τον χρόνο (18-24 μήνες) που θα απαιτηθεί για την κατασκευή, εάν έχουν προβλεφθεί συγκεκριμένα μέτρα για να μην κλείσουν οι παρακείμενες ή άλλως επηρεαζόμενες επιχειρήσεις;
 Αν έχει αξιολογηθεί το ενδεχόμενο μείωσης της εμπορικότητας της οδού Πολυτεχνείου από τον περιορισμό της διέλευσης; Υποτίθεται ότι ήταν αίτημα των κατοίκων και των εμπόρων της οδ. Πολυτεχνείου, (δηλ να αποσυμφορηθεί η Πολυτεχνείου)
 Έχει αξιολογηθεί το θέμα της ηχορύπανσης και της επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας κυρίως στην έξοδο της σήραγγας στην οδό Κηφισίας η οποία θα είναι σύμφωνα με την μελέτη στο μέσον του πρώτου οικοδομικού τετραγώνου, ιδιαίτερα λόγω της διέλευσης φορτηγών αλλά και μοτοσυκλετών με μεγάλες ταχύτητες;
 Δεδομένου του μεγάλου ύψους της σήραγγας (4,50m), η οποία καθιστά δυνατή τη διέλευση όλων των τύπων οχημάτων και του γεγονότος ότι η διαδρομή θα είναι εξαιρετικά ελκυστική λόγω της μη ύπαρξης εμποδίων αλλά και της μη πληρωμής διοδίων, έχει αξιολογηθεί η πρακτική δυνατότητα αποτροπής της διέλευσης οχημάτων βαρέους τύπου και αν ναι ποια είναι αυτή;
 Αν υποθέσουμε ότι το έργο ολοκληρώνεται, στις ώρες αιχμής, η διέλευση των 1.800-1.900 οχημάτων / ώρα σημαίνει 30 οχήματα /λεπτό, 1 όχημα / 2 δεύτερα. Η κυκλοφορία αυτή πρέπει να διοχετευθεί προς την οδό Κύμης-Σπύρου Λούη ή Βεϊκου. Στην διαδρομή αυτή παρεμβάλλονται δύο φράγματα α)Το φανάρι της Φιλοθέης και β)Το φανάρι της Κύμης. Στο πρώτο εμπόδιο μπορεί να δοθεί λύση – όχι εύκολα αλλά μπορεί – με αλλαγή των χρόνων που έχουν σήμερα οι σηματοδότες. Αν όμως διοχετεύσουμε κυκλοφορία προς την Σπύρου Λούη, ας υποθέσουμε 60 οχήματα με δίλεπτη διάρκεια στον σηματοδότη της Φιλοθέης, τότε στο δεύτερο φράγμα της Κύμης επειδή η προτεραιότητα ανήκει κατά ιεράρχηση στην κατεύθυνση Σπύρου Λούη προς Κύμης αριστερά και Κύμης προς Σπύρου Λούη επίσης αριστερά, η στάση οχημάτων στην οδό Μαρίνου Αντύπα θα έχει πολλαπλασιαστεί σε μεγάλο μήκος. Εκτίμηση σε ώρες αιχμής τουλάχιστον 200-250 μέτρα επί της οδού Μαρίνου Αντύπα. Ερωτάται: α)αν οι κατά τα άνω σκέψεις ευσταθούν, β)αν έχουν ληφθεί υπόψιν κατά την σύνταξη της προμελέτης, γ) αν έχουν αξιολογηθεί και αν υπάρχει πρόταση αποτροπής της πιο πάνω κατάστασης
 Αν έχει προβλεφθεί υπόγειο ελεύθερο parking για την αποσυμφόρηση των οχημάτων και της αυθαίρετης στάθμευσης στο κέντρο του Ηρακλείου
 Τι προβλέπεται να γίνει σε σχέση με τις κυλιόμενες σκάλες του σταθμού ΗΣΑΠ;
 Αν τυχόν η προβλεπόμενη κατασκευή διέρχεται ή επηρεάζει ιδιοκτησία ΗΣΑΠ και αν έχει γίνει σχετική συζήτηση για την (τυχόν) συναίνεσή του.
 Αν ισχύει η δήλωση των μελετητών ότι οι τελικές μελέτες θα είναι έτοιμες περί τις αρχές Μαρτίου 2019;
(εξ’αναβολής από το 4ο /27-3-2019 Δ.Σ)(ΕΙΣΗΓ. κ.κ. Π.Βλασσόπουλος, Ι.Κεσκινίδης, Γ.Παπαδημητρίου, Μ.Γαλακτοπούλου-Σπετσιώτη, Μ.Παντερή, Ι.Φίλανδρος, Π.Σπηλιόπουλος, Φ.Δαλιάνη, Ε.Κατσινοπούλου, Γ.Γρηγοριάδης, Γ.Μαστοράκος, Κ.Κουτρούλης)

3.Ανάκληση της αριθμ. 320/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά «Συμπληρωματική καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας και κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ώρες του Δήμου Ηρακλείου για το έτος 2018 και εφεξής και λήψη νέας με θέμα: Συμπληρωματική καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας και κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ώρες του Δήμου Ηρακλείου για το έτος 2019 και εφεξής. (ΕΙΣΗΓ. κ. Ι.Παντελάκης)

4.Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του ∆ήµου Ηρακλείου Αττικής, για την ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» στη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και τη στελέχωση αυτής µε µόνιµο προσωπικό [άρθρο 91 του Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212/18.12.2018 τ. Α΄)].(ΕΙΣΗΓ. κ. Ι.Παντελάκης)

5.Τροποποίηση της με αρ. 309/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για δωρεάν παραχώρηση χρήσης του ακινήτου που βρίσκεται στην οδό Βορείου Ηπείρου 41 & Ελ.Βενιζέλου στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» (ΕΙΣΗΓ. κ. Ε.Χιώτη – Αντ/χος κ. Μ.Ζούρου)

6.Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων, μεταξύ των ΟΤΑ και των φορολογουμένων τους, για το έτος 2019. (ΕΙΣΗΓ. κ. Ι.Φιλιππούση – Αντ/χος κ. Μ.Ζούρου)

7.Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων (ΕΙΣΗΓ. κ. Ε.Bρέττη – Αντ/χος κ. Μ.Ζούρου)

8.Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου ‘Κατασκευή – Ανακατασκευή Υποδομών Παιδικών Χαρών’ με Α.Μ. 17ΤΤΥ/2018». (ΕΙΣΗΓ. κ. Γ.Τακλής – Αντ/χος κ. Η.Μοσχονάς).

9.Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή παράτασης της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» (Άξονας Προτεραιότητας 4 για το έτος 2016 «ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ») (ΕΙΣΗΓ. κ. M.Kαραμπάτσου – Αντ/χος κ. Η.Μοσχονάς).

10.Αποδοχή αίτησης-παραίτησης της κυρίας Αρετής Σελμπέση, από αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Ρ.Η.Α. και αντικατάσταση αυτής. (ΕΙΣΗΓ. Πρόεδρος Ραδιοφωνίας κ. Ε.Κουτσογιαννάκης).

11.Έγκριση Β΄ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Ηρακλείου Αττικής Ν.Π.Δ.Δ., για το Οικονομικό Έτος 2019. (ΕΙΣΗΓ.κ. Α.Δαμιανίδου - Πρόεδρος κ. Χ.Αγγελοπούλου)
Σχετικά: Η υπ΄ αριθμόν 39 / 03-04-2019 απόφαση Δ.Σ.

12.Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρκάδων «Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» που εδρεύει και δραστηριοποιείται στον Δήμο μας και εξειδίκευση της σχετικής πίστωσης στον ΚΑ 00-6736 του πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2019
(ΕΙΣΗΓ.κ. Α.Μαργιώλη - Αντ/χος κ. Δ.Αϊβατζίδου)

13.Έγκριση διοργάνωσης του 5ου Φεστιβάλ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ «ΜΑΙΡΗ ΖΟΥΝΗ». (ΕΙΣΗΓ.κ. Σ.Καραβαγγέλη - Αντ/χος κ. Δ.Αϊβατζίδου)

14.Έγκριση διοργάνωσης του Φεστιβάλ “Ηράκλεια 2019” (ΕΙΣΗΓ.κ. Σ.Καραβαγγέλη - Αντ/χος κ. Δ.Αϊβατζίδου)

15.Έγκριση διοργάνωσης διαδραστικής συναυλίας – μουσικοθεατρικής παράστασης και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 872,80€ στον Κ.Α. 00-6443.018 με τίτλο «Λοιπές Εκδηλώσεις» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
(ΕΙΣΗΓ.κ. Σ.Καραβαγγέλη - Αντ/χος κ. Δ.Αϊβατζίδου)

16.Έγκριση συμμετοχής του Δήμου μας ως συνδιοργανωτή στην εκδήλωση της Ελληνογαλλικής Σχολής «Άγιος Ιωσήφ» με θέμα «Αφιέρωμα στον Συνθέτη Χρήστο Λεοντή» και εξειδίκευση της σχετικής πίστωσης συνολικού ποσού 2.790,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00-6443.018 του πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2019» (ΕΙΣΗΓ.κ. Σ.Καραβαγγέλη - Αντ/χος κ. Δ.Αϊβατζίδου)

17.Έγκριση, α) του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου Αττικής και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) / Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), β) τον ορισμό δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών εκπροσώπων του Δήμου στην κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης. (ΕΙΣΗΓ.κ. Χ.Μπατάλια - Αντ/χος κ.Ν.Σπυρόπουλος)

18.Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε άπορους δημότες. ( Κ.Α)»
(ΕΙΣΗΓ.κ. Α.Φωτοπούλου - Αντ/χος κ. Γ.Οικονομίδης)

19.Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε άπορους δημότες. ( Π.Ν)»
(ΕΙΣΗΓ.κ. Α.Φωτοπούλου - Αντ/χος κ. Γ.Οικονομίδης)

20.Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε άπορους δημότες. (Α.Π )»
(ΕΙΣΗΓ.κ. Α.Φωτοπούλου - Αντ/χος κ. Γ.Οικονομίδης)

21.Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε άπορους δημότες. (Μ.Δ )»
(ΕΙΣΗΓ.κ. Α.Φωτοπούλου - Αντ/χος κ. Γ.Οικονομίδης)

22.Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε άπορους δημότες. (Γ.Π )»
(ΕΙΣΗΓ.κ. Α.Φωτοπούλου - Αντ/χος κ. Γ.Οικονομίδης)

23.Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε άπορους δημότες. (Μ.Γ )»
(ΕΙΣΗΓ.κ. Α.Φωτοπούλου - Αντ/χος κ. Γ.Οικονομίδης)

24.Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών». (Αρ.Πρωτ. 7968 / 04.04.2019) (ΕΙΣΗΓ.κ. Α.Νίξης)

25.«Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών». (Αρ.Πρωτ. 7974 / 04.04.2019) (ΕΙΣΗΓ.κ. Α.Μαργιώλη)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥ
 

 1554727024_tmp_logo_dimos_irakleiou_number_2.jpgNewsletters
Πληκτρολογίστε το ον/μο σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) και πατήστε

Αναζήτηση άρθρων