Επαγγελματικός οδηγός

Κατεβάστε τις εφημερίδες σε μορφή pdf


Παλαιότερες ψηφοφορίες - Aρχείο

ΗΡΑΚΛΕΙΟ | Πρόσκληση σε τακτική ειδική συνεδρίαση (5η) του Δ.Σ.
Τελευταία ενημέρωση:Δευτέρα,08/04/2019

...

Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος 2020-2023

...Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 10-04-2019 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 17:15 στην αίθουσα των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα Ημερήσιας Διάταξης το εξής:


1.«Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 Δήμου Ηρακλείου Αττικής του υποτομέα των ΟΤΑ και του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Μέριμνας (Ο.Π.Α.Κ.Μ.) σύμφωνα με την αρ. 2/17256/ΔΠΔΣ/22-2-2019 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. (ΕΙΣΗΓ. κ. Π.Μαργαρώνης - Αντ/χος κ. Μ.Ζούρου)


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥ1554727024_tmp_logo_dimos_irakleiou_number_1.jpgNewsletters
Πληκτρολογίστε το ον/μο σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) και πατήστε

Αναζήτηση άρθρων