Επαγγελματικός οδηγός

Κατεβάστε τις εφημερίδες σε μορφή pdf


Παλαιότερες ψηφοφορίες - Aρχείο

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ | Το περιβάλλον ως θεμέλιος λίθος ανάπτυξης: από τον πολίτη για τον πολίτη
Τελευταία ενημέρωση:Τρίτη,27/03/2018

 ...

Γράφει η Βασιλική Μελέτη, Οικονομολόγος, Msc Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης...
  Η οικονομική μεγέθυνση μιας χώρας είναι αναμενόμενο να συμβαδίζει με αύξηση της συνολικής επιβάρυνσης του περιβάλλοντος. Οι επιπλέον δραστηριότητες στη βιομηχανία, στην εντατική γεωργία, στις μεταφορές και στον τουρισμό αυξάνουν το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν, ωστόσο γεωμετρικά προσθέτουν ρύπους, μειώνουν τη φυσικότητα του περιβάλλοντος και το υποβαθμίζουν. Από την άλλη, έχει υποστηριχθεί η δυνατότητα αποσύνδεσης (decoupling) της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από την οικονομική μεγέθυνση στη λογική ενός τελεσφόρου οικολογικού εκσυγχρονισμού.


  Στις σημερινές συνθήκες, η ανάγκη οικονομικής μεγέθυνσης των αναπτυσσόμενων χωρών του πλανήτη πράγματι δεν αμφισβητείται. Κατά συνέπεια, η αποσύνδεση προωθείται πλέον ως κεντρικός στόχος της διεθνούς περιβαλλοντικής πολιτικής, δεδομένου ότι αποτελεί μια ρεαλιστική δυνατότητα και, ουσιαστικά, προϋπόθεση για μείωση της παγκόσμιας περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Η αυξημένη μέριμνα μιας δημοκρατικής κοινωνίας για το περιβάλλον οδηγεί στην απαίτηση προστασίας του, εκ μέρους των εκάστοτε πολιτικά ιθυνόντων. Διεθνώς, άλλωστε, η ανάπτυξη ενδιαφέροντος της κοινής γνώμης για το περιβάλλον ώθησε στη λήψη περιβαλλοντικών μέτρων σε πολλές χώρες, κυρίως στις πλουσιότερες. Στον αντίποδα τώρα και σε ό,τι αφορά την ελληνική πραγματικότητα, αποδεδειγμένα καμία ελληνική κυβέρνηση δεν έθεσε ως προτεραιότητα την επίτευξη μια ορθά προωθημένης περιβαλλοντικής πολιτικής. Ακόμα και προ κρίσης, κατά την περίοδο της οικονομικής ευμάρειας, το περιβάλλον δεν αποτελούσε ουσιώδης διάσταση του σχεδίου εκσυγχρονισμού της χώρας ούτε ανήκε στις βασικές κυβερνητικές προτεραιότητες.

 

  Είναι γεγονός ότι σε δημοσκοπήσεις και δημοσιεύματα αποτυπώνεται υψηλό ενδιαφέρον από πλευράς πολιτών για το περιβάλλον, αλλά η πραγματική απήχηση του περιβαλλοντικού κινήματος και, συνακόλουθα, η δυνατότητα άσκησης τολμηρής «πράσινης πολιτικής» εμφανίζονται εθνικά περιορισμένες. Με βάση τα παραπάνω, η ευαισθητοποίηση της τοπικής αυτοδιοίκησης στην περιβαλλοντική θεματολογία αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την άσκηση μιας φιλόδοξης περιβαλλοντικής μεταρρύθμισης. Η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί και πρέπει -στην περιοχή ευθύνης της- να υιοθετήσει μέτρα, που θα αποτελέσουν γόνιμο έδαφος για μια ολοκληρωμένη περιβαλλοντική πολιτική, η οποία αρχόμενη σε επίπεδο δήμων, θα μετεξελιχθεί σε επίπεδο περιφέρειας αλλά και κράτους.

 

  Ένα επιπλέον στοιχείο αποτελεί και η αξιοποίηση των φόρων που πληρώνει ο πολίτης, με στόχο να αναβαθμιστούν οι δήμοι στο πλαίσιο της «πράσινης ανάπτυξης», της διαχείρισης απορριμμάτων και της ενίσχυσης έργων βιωσιμότητας. Σε κάθε περίπτωση, είναι απαραίτητη η ευαισθητοποίηση του ίδιου του πολίτη, η οποία προκειμένου να καταστεί αποτελεσματική, θα εκκινήσει μέσα από την ενεργοποίησή του για το περιβάλλον, την εκπαίδευσή του και την εμπλοκή του στη διαδικασία όχι ως απλού θεατή εξελίξεων, αλλά ως αρωγού και συμπαραστάτη στο έργο επίτευξης μιας αληθινής βιώσιμης αειφόρου ανάπτυξης. Από τον πολίτη με τελικό αποδέκτη τον πολίτη.

 

 BASILIKH modified.jpgNewsletters
Πληκτρολογίστε το ον/μο σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) και πατήστε

Αναζήτηση άρθρων