Επαγγελματικός οδηγός

Κατεβάστε τις εφημερίδες σε μορφή pdf


Παλαιότερες ψηφοφορίες - Aρχείο

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | Θέσεις ορισμένου χρόνου στους βρεφονηπιακούς σταθμούς
Τελευταία ενημέρωση:Τετάρτη,23/08/2017

 ...

Κατάθεση αιτήσεων από 23/09 ως 02/09

 

  ...


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6
και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια
αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην
ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Μεταμόρφωσης, Ι. Ράλλη & Δημαρχείου, Τ.Κ. 14452,
Μεταμόρφωση, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της
Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, υπόψη κας
Παπαθωμοπούλου Ευτυχίας ή κας
Βασιλάκη Αφροδίτης (τηλ. επικοινωνίας: 2132012900).

 

Αναλυτικές πληροφορίες ΕΔΩprosopikopaidikonstathmon1.JPGNewsletters
Πληκτρολογίστε το ον/μο σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) και πατήστε

Αναζήτηση άρθρων